Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Darbo skelbimai

Kultūros centrui reikalingas Etnografas. 1 etatas. Koeficientas (BD dydžiais)-4,5
Funkcijos:
• Formuoja etninės kultūros išsaugojimo ir sklaidos politiką savivaldybėje;
• Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą etninės kultūros klausimais;
• Rūpinasi etninės kultūros tiriamosios, pažintinės literatūros, folkloro, kalendorinių, šeimos, darbo ir kitų papročių, tautodailės medžiagos publikacijų kaupimu, tvarkymu;
• Organizuoja tradicinius etnokultūros ir kitus renginius, festivalius, vakarones, šventes, edukacines programas;
• Organizuoja savo krašto etnokultūrinės medžiagos leidybą;
• Informuoja gyventojus apie etninės kultūros renginius;
• Sudaro etninės kultūros veiklos planus;
• Palaiko ryšius su savivaldybės, regiono ir Lietuvos kultūros, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis bei meno mėgėjų kolektyvais;
• Rengia ir įgyvendina etninės kultūros projektus;
• Išmano savo krašto folkloro ansamblių, tradicinių kapelų, pavienių muzikantų, pasakorių, liaudies meno, tautinio kostiumo ypatumus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• turėti aukštąjį ar aukštesnįjį kultūrinio darbo išsilavinimą (išsilavinimas liaudies muzikavimo, etnologijos srityje – privalumas).
• turi gebėti savarankiškai planuoti darbą, rengti planus ir ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
• turi išmanyti Kultūros institucijų darbą, viešuosius pirkimus ir darbų saugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
• turi būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos normų, sugebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
• gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

X