Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Darbo skelbimai

   Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras ieško Etninės kultūros specialisto

Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro Etninės kultūros specialistas – 1,0 etatas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Funkcijos:

 • Formuoja etninės kultūros išsaugojimo ir sklaidos politiką savivaldybėje;
 • Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą etninės kultūros klausimais;
 • Rūpinasi etninės kultūros tiriamosios, pažintinės literatūros, folkloro, kalendorinių, šeimos, darbo ir kitų papročių, tautodailės medžiagos publikacijų kaupimu, tvarkymu;
 • Organizuoja tradicinius etnokultūros ir kitus renginius, festivalius, vakarones, šventes, edukacines programas;
 • Organizuoja savo krašto etnokultūrinės medžiagos leidybą;
 • Informuoja gyventojus apie etninės kultūros renginius;
 • Sudaro etninės kultūros veiklos planus;
 • Palaiko ryšius su savivaldybės, regiono ir Lietuvos kultūros, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis bei meno mėgėjų kolektyvais;
 • Rengia ir įgyvendina etninės kultūros projektus;
 • Išmano savo krašto folkloro ansamblių, tradicinių kapelų, pavienių muzikantų, pasakorių, liaudies meno, tautinio kostiumo ypatumus.

           Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį ar aukštesnįjį kultūrinio darbo išsilavinimą (išsilavinimas liaudies muzikavimo, etnologijos srityje – privalumas).
 • turi gebėti savarankiškai planuoti darbą, rengti planus ir ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
 • turi išmanyti Kultūros institucijų darbą, viešuosius pirkimus ir darbų saugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turi būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos normų, sugebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
 • gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą (CV);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

Pretendentų lauksime iki 2018 vasario 14 d. 17.00 val. adresu: Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras, S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda. Tel. informacijai 8 (343) 95 117 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras skelbia konkursą Bagotosios kultūros namų vadovui kultūrinei veikai

 Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro Bagotosios kultūros namų vadovas kultūrinei veikai– 0,5 etato.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Funkcijos:

 • Organizuoja struktūrinio padalinio veiklą;
 • Organizuoja ir veda Valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimus, tradicinius, etnokultūrinius ir kitus kultūrinius edukacinius renginius, šventes, parodas bei įvairaus pobūdžio koncertus, spektaklius;
 • Sudaro metinius planus, rengia ataskaitas;
 • Rengia ir įgyvendina projektus;
 • Pagal galimybes suburia ir dirba su mėgėjų meno kolektyvu;
 • Kaupia medžiagą apie kultūros namų veiklą, kolektyvus, tautodailininkus, amatininkus;
 • Rūpinasi etninės kultūros sklaida ir k.t.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir 3 metų kultūrinio darbo patirtį (išsilavinimas kultūros srityje – privalumas).
 • turi gebėti savarankiškai planuoti darbą, rengti planus ir ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai valstybine kalba dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
 • turi išmanyti Kultūros institucijų darbą, viešuosius pirkimus ir darbų saugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turi būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos normų, sugebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
 • gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą (CV);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 3. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentų lauksime iki 2018 vasario 14 d. 17.00 val. adresu: Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras, S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda. Tel. informacijai 8 (343) 95 117

 

 

 

 

 

X