Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Darbo skelbimai

   Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras ieško Etninės kultūros specialisto

Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro Etninės kultūros specialistas – 1,0 etatas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Funkcijos:

 • Formuoja etninės kultūros išsaugojimo ir sklaidos politiką savivaldybėje;
 • Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą etninės kultūros klausimais;
 • Rūpinasi etninės kultūros tiriamosios, pažintinės literatūros, folkloro, kalendorinių, šeimos, darbo ir kitų papročių, tautodailės medžiagos publikacijų kaupimu, tvarkymu;
 • Organizuoja tradicinius etnokultūros ir kitus renginius, festivalius, vakarones, šventes, edukacines programas;
 • Organizuoja savo krašto etnokultūrinės medžiagos leidybą;
 • Informuoja gyventojus apie etninės kultūros renginius;
 • Sudaro etninės kultūros veiklos planus;
 • Palaiko ryšius su savivaldybės, regiono ir Lietuvos kultūros, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis bei meno mėgėjų kolektyvais;
 • Rengia ir įgyvendina etninės kultūros projektus;
 • Išmano savo krašto folkloro ansamblių, tradicinių kapelų, pavienių muzikantų, pasakorių, liaudies meno, tautinio kostiumo ypatumus.

           Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį ar aukštesnįjį kultūrinio darbo išsilavinimą (išsilavinimas liaudies muzikavimo, etnologijos srityje – privalumas).
 • turi gebėti savarankiškai planuoti darbą, rengti planus ir ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
 • turi išmanyti Kultūros institucijų darbą, viešuosius pirkimus ir darbų saugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turi būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos normų, sugebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
 • gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą (CV);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

Kreiptis adresu: Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras, S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda. Tel. informacijai 8 (343) 95 117 

 

X