Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Kolektyvai

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro kolektyvai

 

    Mišrus choras ,,Viltis“

Vadovė –Salomėja Laima Vitukynienė, tel. 8 682 15791

Akomponiatorius Dominykas Šimonis

Choras susibūrė 1995 m.tuometinėje Kazlų Rūdos estetinio lavinimo mokykloje, kad dainavimo džiaugsmą drauge patirtų ir moksleiviai ir jų tėveliai bei mokytojai.

Po trejų metų  chorą pradėjo globoti Kazlų Rūdos kultūros namai. Kolektyvas dalyvauja Valstybinių švenčių proga rengiamuose koncertuose, sakralinės muzikos festivalyje    ,, Džiūgaukim… Aleliuja“, A.Bendoriaus mišrių chorų festivalyje Marijampolėje, J.Naujalio vardo – Raudondvaryje, Sintautų religinės muzikos chorų šventėse. Lietuvos Dainų švenčių dalyvis.

Įdomus etapas choro darbe – dalyvavimas A.Populaigio operetės ,,Kunigaikštis Oginskis kviečia“ pastatyme Kazlų Rūdos kultūros centre.

Choro dalyviai džiaugiasi nuoširdžiu, draugišku ir prasmingu bendravimu.

   Moterų choras

Vadovė –Rima Berentaitė, mob.tel. 8 612 82675

Koncertmeisterė – Valda Puskunigienė

Choras gimė iš didelio noro dainuoti ir dalyvauti Dainų šventėje. 1997 m. susijungė du Kazlų Rūdos vokaliniai ansambliai: kultūros namų ir Mokomosios miškų urėdijos ir 1998 jau dalyvavo Dainų šventėje. Nuo 1998 m. choras pastovus Lietuvos Dainų  šventės dalyvis.

Choras koncertuoja Kultūros centro organizuojamuose šventėse, vyksta į Kultūros centro padalinius. 2002 m. dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse, kur gavo regiono turo I kategorijos II laipsnio įvertinimą.

Moterys–tikros chorinės dainos entuziastės, mielai vyksta į koncertines ir pažintines išvykas.

   Moterų vokalinis ansamblis ,,Medeinė“

Vadovė – Rima Berentaitė, mob.tel. 8 612 82675

Koncertmeisterė – Valda Puskunigienė

Ansamblis įsikūrė 1979 m. Pirmoji vadovė a.a. Dalia Salienė. Nuo 1996 m. iki 2016 m. kolektyvui vadovavo Lina Valutkevičienė.

Kolektyvas aktyviai dalyvauja   rengiamose šventėse Kazlų Rūdoje.  Kviečiamas į įvairius renginius ir festivalius: Druskininkuose – ,,Ratnyčėlės“ festivalyje, Marijampolėje – ,,Kviečia Sūduviečiai“, Vokietijoje, Sondershauseno mieste, Vilniuje, Mokytojų namuose.

Kolektyvas skaičiuoja ketvirtą savo veiklos dešimtmetį. Jo dalyvės – dainos mylėtojos, gyvenime užsiimančios įvairia veikla. Kolektyvas atlieka įvairią muziką nuo lietuvių liaudies dainos iki klasikos. Deramą vietą repertuare užima lietuvių kompozitorių kūryba, ypač mėgstamos Algimanto Raudonikio, Leonido Abario dainos. Respublikiniame konkurse ,,Sidabriniai balsai 2005“ tapo 3 laipsnio laureatais, o festivalyje ,,Iš širdies į širdį 2008“ laimėjo Grand prix.  2010 m. ,, Sidabrinių balsų“ konkurse laimėjo I laipsnio diplomą ir buvo pakviestas dalyvauti baigiamajame koncerte Viniuje.

Moterų vokalinis ansamblis, vykdant Kultūros ministerijos finansuojamą projektą yra išleidęs dešimties dainų kompaktinę plokštelę. Padeda organizuojant kas du metai vykdomą vokalinių ansamblių šventę, skirtą ilgametės ansamblio vadovės Dalios Salienės atminimui.

Pučiamųjų instrumentų orkestras

Vadovas Rimantas Gelgota, tel. 8 652 73334

Koncertmeisteris Mantas Ziba

Orkestro tradicijos Kazlų Rūdoje gan gilios. Dar 1973 m.  prie Miškų ūkio gamybinio susivienijimo įsikūrė orkestras, kuriam vadovavo Algirdas Trečiokas. Jam išvykus, nuo 1978 m. orkestrui vadovavo Valdas Kazlas. Orkestrui suteikiamas „Atžalyno“ vardas.

Kuriam laikui orkestro veikla nutrūksta. 1995 m. kolektyvas, vadovaujamas Rimanto Gelgotos pradeda veiklą Kazio Griniaus gimnazijoje, o nuo 1999 m. – Kazlų Rūdos kultūros namuose.   Orkestras aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse: 2001 m. Marijampolės apskrities šokių šventėje Vilkaviškyje ,,Kur bėga Šešupė“, varžėsi konkurse ,,Panevėžio garsai 2001“, grojo Sūduvos krašto pučiamųjų orkestrų šventėje ,,Sūduvos dūdos“ Kazlų Rūdoje, kuri ruošiama kas du metai.

2005 m. orkestrui vadovauti ėmėsi Audrius Pučinskas. Orkestras toliau tęsia koncertinę veiklą, patenka į 2009 m. Dainų šventę. 2010 m. rudenį orkestrui vadovauti imasi ką tik studijas baigęs Egidijus Einikis.

Šalia Kultūros centre veikiančio orkestro muzikus prie Socialinės paramos centro vėl ima burti Rimantas Gelgota, muzikantai pasivadina „Paramos“ vardu.

2012 muzikantai vėl apsijungia į  vieną Kazlų Rūdos orkestrą ir įsikuria po Kultūros centro „sparneliu“ . orkestrui  vadovauja Rimantas Gelgota. Orkestras 2013 m.  atšvenčia savo veiklos keturiasdešimtmetį. 2016 m. laimi A kategorijos pagrindinį prizą Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate. Nuolat kelia savo meninį lygį atlikdamas įvairius kūrinius, rengiasi ir dalyvauja Lietuvos pučiamųjų instrumentų čempionate.

Pučiamųjų instrumentų ansamblis „Kvinta plius“

Vadovas Rimantas Gelgota, tel. 8 652 73334

2015 m. greta pučiamųjų  orkestro vadovas suburia instrumentinį ansamblį. Kolektyvas atlieka sakralinę ir pasaulietinę muziką, koncertuoja įvairiuose renginiuos ir šventėse.

Folkloro ansamblis ,,Sūduonia“

Vadovė Eglė Bernotienė, tel.

Ansamblis įsikūrė 1979 m. tuometiniame  Bandomajame medienos dirbinių kombinate. Pirmasis vadovas Jaunius Vylius. Ansamblio nariai keliavo per Suvalkijos kaimus, užrašinėjo senovines dainas, pasakojimus, žaidimus ir šokius, kuriuos panaudojo koncertinėse programose. Ansamblio repertuare įvairių kalendorinių švenčių dainos, šokiai, papročiai. Vadovui išvykus, ansambliui vadovauti pradėjo ansamblio ilgametė dalyvė, muzikos mokytoja Alvytė Pabalienė, o nuo 2003 m. Eglė Bernotienė. Ansamblis nuo pat įsikūrimo pradžios  dalyvauja Dainų šventėse. Su įvairiomis programomis teko pabuvoti beveik visuose Lietuvos regionuose, Lenkijoje.

Jaunimo dainavimo studija

Vadovas Aidas Leskauskas, tel. 8 686 29729

Nuo 1993 metų „Jaunimo dainavimo studija“ džiaugiasi savo mažais ir dideliais laimėjimais. Kolektyvas apjungia įvairaus amžiaus moksleivius, mylinčius muziką.

Estradinės dainos žanras – šiuo metu viena populiariausių vaikų ir jaunimo saviraiškos formų. Jaunimo dainavimo studijos vadovas siekia suburti gabius muzikai vaikus, skatinti saviraišką, atskleisti ir ugdyti meninius – kūrybinius gebėjimus.

„Jaunimo dainavimo studijos“ dainininkai dalyvavo įvairiuose respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose – „Mažieji dienraščio „Respublika“ talentai“, „Dzūkijos žvaigždutės“, „Pavasarį dainuojam mamai“, „Pavasario fiesta“, „Pabūkim kartu“, „Laumės juosta“ ir kt. Kolektyvas sėkmingai koncertuoja Kazlų Rūdos kultūros centro organizuojamuose renginiuose, Lietuvos miestuose ir kaimuose, savo dainomis džiugino tarptautinio projekto dalyvius Lenkijoje.

Liaudiška kapela „Rudnia“

Vadovė Inga Kidolienė, tel. 8 602 21425

Kolektyvas įsikūrė 2013 m. rugsėjo mėnesį.  Per keletą savaičių buvo sukurta  koncertinė programa ir išvykta koncertuoti į Prancūziją.  ,,Rudnia“ aktyviai koncertuoja  Kazlų Rūdos savivaldybės liaudiškos muzikos mylėtojams.  Buvo pakviesti į šventes Kalvarijoje, Paparčių k., Kaišiadorių rajone, Lvoveką (Lenkija).

Teatras „Žalvarnis“

Vadovė Virginija Samuolienė , tel. 8 614 13637

Būdos kultūros namų folkloro ansamblis „Gandružis“

Vadovė Vida Bagdonienė, tel. 8 615 91015

Būdos kultūros namų folklorinis ansamblis „Gandružis“.  Kuriais metais susikūrė – 2010 metais. Kolektyvo veikloje dalyvauja 24 žmonės. Kolektyvas yra parengęs Jurginių, Sekminių, Joninių, Šienapjūtės, „Senolių išmintis byloja“, „Su paukščiais grįžta laimė“ ir kitas koncertines programas. Repertuare vyrauja Suvalkijos krašto dainos, šokiai, rateliai, pasakojimai.

Kolektyvas koncertavo Kazlų Rūdos savivaldybės žmonėms, Šakių, Jonavos, Ukmergės rajonuose, Kalvarijos sav., Marijampolėje, Kaune, Lenkijoje, Estijoje, Kaliningrado srityje ir kt. 2014 metais dalyvavo respublikinėje Dainų šventėje Vilniuje, tarptautiniame folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai“ Kaune. 2017 m. – Šakiuose respublikiniame folkloro festivalyje „Žydi klesčia radastėlė“. Kolektyvui suteikta II kategorija.

Jūrės kultūros namų folkloro ansamblis ,,Jūrės seklytėlė“

Vadovė –Vitalija Raulynaitienė, Tel. 8 343 49 293, mob. tel. 8 616 53 092

Susikūrė kolektyvas 1993 metais. Koncertinę veiklą pradėjo Jūrės  miestelyje. Laikui bėgant gausėjo repertuaras, įvairių proginių programų paruošimas, daugėjo pasirodymų ir išvykų į kitus renginius. 1997m.Lietuvos radijuje įrašė 10 savo krašto dainų.

1997, 2003, 2007 m. dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje. 1998 m. –  tarptautiniame folkloro festivalyje „Žiba žiburužiai“.1999 m. – „Baltica-99“ Vilniuje. 2004 m. ansamblio atliekamos dainos įrašytos į kompaktinį diską ,,Suvalkijos etnografinės dainos“. Kolektyvas koncertuoja įvairiuose renginiuose.

Plutiškių kultūros namų folkloro ansamblis ,,Vabalkšnė“

Vadovė Laimutė Vilčinskienė, tel. 8-343-31218, mob.tel. 8-616-53094

Kazlų Rūdos kultūros centras džiaugiasi turintis gausų “Vabalkšnės” folkloro ansamblį  Plutiškių kultūros namuose. Jame dalyvauja ir suaugę, ir vaikai, greta tėvų dainuoja ir šoka sūnus ar duktė, šalia močiutės – anūkai. Amžius nuo 7 m. iki 80 m. Kolektyvas puoselėja savo krašto, kaimo tradicijas, senolių palikimą, papročius. Susikūręs ansamblis 1984 m. Dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose. Ansamblis paruošęs rugiapjūtės pabaigtuvių, mergvakario, karinių-istorinių dainų programas. Dalyvauja  Užgavėnių ir Velykų šventėse Rumšiškių buities muziejuje, koncertavo Olandijoje.

“Vabalkšnės” ansamblyje dalyvauja daugiau nei trisdešimt žmonių, kurie galėtų pasirodyti kaip du atskiri kolektyvai: suaugusiųjų ir vaikų. Ansamblyje dalyvaujantys vaikai meiliai vadinami “vabalkšniukais”.

 

Višakio Rūdos kultūros namų kapela ,,Šaltinėlis“

Tel. 8 343 62 431

2001 m. pavasarį iš folkloro ansamblio dainininkų ir keleto pavienių muzikantų susikūrė liaudiška kapela. Kolektyvas išaugo ir jame šiuo metu dalyvauja apie 17 dalyvių. Visi jie liaudiškos muzikos mylėtojai. Kapela pasirinko ,,Šaltinėlio“ pavadinimą nuo Višakio Rūdoje esančio ir legendomis apipinto šaltinėlio. Pirma vadovė –Paulina Bastienė.

,,Šaltinėlio“ kolektyvas tapo labai mėgstamas žiūrovų, aktyviai koncertuoja, dalyvauja respublikinėje  kaimo kapelų šventėje ,,Grok, Jurgeli“, apskrities kapelų šventėse ,,Bočių armonika“, Lietuvos televizijos laidose ,,Duokim garo“ ir ,,Krašto garbė“, koncertavo Lenkijoje, Gusevo mieste.

Bagotosios kultūros namų šokių kolektyvas

Vadovė Eglė Simanauskienė, tel. 8 618 68397

Šokis – tai veikla, kuri padeda jaunam žmogui tobulėti ir geriau suprasti savo identitetą.

Šokių kolektyvo veiklų pagalba ugdome sąmoningą ir harmoningą kūno judesį, tenkinam saviraiškos poreikius, pasitikėjimą savimi ir pagarbą kitiems. Užsiėmimų metu ugdome taisyklingą laikyseną, kūno stiprumą, lavinam kinestetinius gebėjimus, judesių laisvumą ir koordinavimą.

Šokio pagalba auginame kūrybiškas, emocingas, aktyvias, sugebančias bendrauti, kurti ir džiaugtis asmenybes.

Nuolat keliame bendrąją asmenybės kultūrą, žadiname estetinius poreikius. Vaikai daugiau atsiskleidžia, lavėja meniniai gebėjimai, visi kartu daug kuriame ir džiaugėmės pačiu procesu bei jo rezultatais. Siekiame išmokti ne vien šokio žingsnių ar šokio figūrų, bet ir pasitikėti savo jėgomis, šokti poroje, grupėje.

Šokių kolektyvas užsiima plačiu choreografiniu pažinimu. Šokame liaudiškus, folklorinius, pramoginius, linijinius, šiuolaikinius šokius.

Kolektyvas aktyviai dalyvauja įvairioje koncertinėje veikloje, kuri suteikia daug džiaugsmo ir gerų emocijų.

Dalyvavimas šokių kolektyve tai turiningas ir aktyvus laisvalaikis

Antanavo kultūros namų vokalinis ansamblis „Vilnis“

Antanavo kultūros namų senjorų vokalinis ansamblis susikūrė 2013 metais (vadovė Dalia Kerevičienė). Šiuo metu jame prasmingai ir entuziastingai savo laisvalaikį leidžia 13 dainai neabejingų moterų. Kolektyvas ruošia įvairaus žanro programas. Moterys noriai koncertuoja savo miestelyje organizuojamuose renginiuose. Kolektyvas taip pat bendradarbiauja su kitų miestų ir miestelių dainos mylėtojais. Nuo 2014 metų senjorų vokalinis ansamblis organizuoja kas antrus metus vykstančią vokalinių ansamblių šventę – „Po dainų skliautais“, kurioje dalyvauti kviečiami kolektyvai iš viso Suvalkijos regiono.

Vadovė Dalia Kerevičienė, tel. 865755035

X