Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Apie mus

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros  centro veiklos pradžia – 2000 m. gegužės 22 d., kai buvo įkurta Kazlų Rūdos savivaldybė. Kultūros centro statusas – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

2016 m. balandžio 6 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. TS V(12)-2558  Kultūros centrui suteikta 1 kategorija.

Kultūros centras turi 6  kaimiškuosius struktūrinius padalinius: Antanavo, Bagotosios, Būdos, Jūrės,  Plutiškių, Višakio Rūdos  kultūros namus, bei Ąžuolų Būdos ir Bebruliškės kaimo kultūrinių renginių organizatorius.

Kultūros centro vizija – tapti patraukliu ir šiuolaikišku daugiafunkciniu Kazlų Rūdos krašto visuomenės kultūrinio ugdymo centru.

Strateginis  tikslas – kurti atvirą, patrauklią, ugdančią ir tenkinančią modernėjančios visuomenės poreikius kultūros įstaigą, į procesą aktyviai įtraukiant įvairias Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės grupes.

Kultūros centro uždaviniai: 

  • puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;
  • kurti menines programas;
  • plėtoti švietėjišką (edukacinę, pramoginę) veiklą;
  • tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius;
  • remti profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centras savo veikla:

sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai;  populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius; laiduoja etninės kultūros prieinamumą; organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą; rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų pasirengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose; organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus, etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius; rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;  kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;  tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius.

X